สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน Windows Live Messenger

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน Windows Live Messenger


  


 


ก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรแกรม WindowsLive Messenger ได้ จำเป็นที่จะต้องมี Account Email ที่เป็นบริการอีเมล์ Hotmailหรือ Windows Live Hotmail ซึ่งให้บริการฟรีอีเมล์ที่นิยมใช้งานกันทั่วโลกโดยจะมี @hotmail.com, @live.com, @hotmail.co.th และ Windowslive.comก็สามารถนำมาใช้งานกับโปรแกรม Windows Live Messenger ได้ สำหรับใครที่ยังไม่มี AccountEmail สามารถสมัครได้ที่ http://explore.live.com/windows-live-hotmail

ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานโปรแกรมWindowsLive Messenger

ระบบปฏิบัติการ: Windows XP, Windows 7, Windows Vista,Windows Server 2008 R2, และ Windows Server 2008  รองรับทั้ง32bit และ 64bit

ความเร็วซีพียู: ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไปหรือสูงกว่า

หน่วยความจำ: ขนาด 1 GB ขึ้นไปหรือสูงกว่า

ความละเอียดของหน้าจอ:1024x768 พิกเซล

อื่นๆ: กล้องเว็บแคม, ไมโครโฟนและลำโพง สำหรับการใช้งานในรูปแบบภาพและเสียง

ดาวน์โหลดโปรแกรม  

สำหรับผู้ใช้งาน WindowsXP > Windows LiveEssentials for Windows XP

 

สำหรับผู้ใช้งาน Windows7, Windows Vista, Windows Server 2008 > Windows Live Essentials2011