การใช้งานทั่วไป การตั้งค่าไมโครโฟนและกล้องเว็บแคม

การใช้งานทั่วไป การตั้งค่าไมโครโฟนและกล้องเว็บแคม

โปรแกรม Windows Live  Messenger สามารถสนทนาได้ในรูปแบบเสียงและภาพก่อนที่จะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ผู้ใช้งานจะต้องมีกล้องเว็บแคมหรือไมโครโฟนเตรียมพร้อมไว้ เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วมาดูวิธีการตั้งค่าและสำหรับการใช้งานครั้งแรก


1. คลิกเลือกเมนู Tools >Audio and video setup…
2. หน้าต่างสำหรับติดตั้งและตั้งค่าลำโพงและไมโครโฟนสามารถทดสอบเสียงและเพิ่มระดับความดังหากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานมีกล้องเว็บแคม คลิกเลือก Next > แต่ถ้าไม่มีกล้องเว็บแคมสามารถคลิกเลือก Finish 

 


 3. หน้าต่างตั้งค่ากล้อง Webcam ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่ากล้องเว็บแคมคลิกเลือก Webcam Settings


 

 


  

 

 4. ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย คลิกเลือก Finish