การใช้งานทั่วไป : การจัดการและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Personal)

การใช้งานทั่วไป : การจัดการและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Personal)

  การใช้งานในส่วนส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว(Personal)แบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขในส่วนนี้เลือกเมนู Tool> Options 

1. ส่วน Display Name ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อความที่ใช้แทนตัวผู้ใช้และใส่สีสันให้กับข้อความนอกจากนี้สามารถเพิ่มข้อความส่วนตัวที่ให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ได้เห็นใส่ข้อความลงในช่อง Type a personal message for your contacts to see: และถ้าหากผู้ใช้งานกำลังฟังเพลงด้วยโปรแกรม Windows Media Player และอยากจะโชว์เพลงที่ฟังให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ เห็น ให้ติ๊กเลือกในส่วนของ Show song information from Windows Media Player as a personalmessage


2. Display Picture ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและเปลี่ยนภาพDisplay Picture ได้จากตรงนี้


3. Public Profile ผู้ใช้งานสามารถสร้างโปรไฟล์และเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้าไปยังโปรไฟล์ โดยจะใช้งานผ่านหน้าเว็บ


4. Status ผู้ใช้งานสามารถจัดการและกำหนดสถานะในกรณีที่ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ หรือมีธุระแต่ลืมตั้งสถานะเอาไว้ผู้ใช้งานสามารถเลือกในหัวข้อ Show me as “Away” when I’m inactive for… minutes ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

อีกกรณีที่ผู้ใช้งานกำลังใช้งานโปรแกรมอื่นๆในแบบ Full-screenหรือเต็มจอ เช่น ดูหนัง และไม่อยากให้เตือนเมื่อมีผู้ใช้งานคนอื่นๆพูดคุยหรือทักผ่านโปรแกรมมา สามารถเลือก Show me as “Busy” and block myalerts when I’m running a full-screen program or presentation settings areturned on หากเลือกในส่วนนี้โปรแกรมก็จะทำการปรับเป็นโหมด Busyให้อัตโนมัติและบล็อกการเตือนเพื่อไม่ให้รบกวนผู้ใช้งาน


5. Webcam ในส่วนของเว็บแคม หากเครื่องของผู้ใช้งานมีกล้องเว็บแคมและอยากแสดงให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆเห็นว่ามีกล้องเว็บแคม สามารถเลือก Allow others to see that I have awebcam แต่ถ้าไม่ต้องการแสดงว่ามีกล้องเว็บแคมให้เอาเครื่องหมายถูกออกจากช่อง