การใช้งานทั่วไป : จัดเก็บ, เปิดดูและลบข้อความเก่า (History)

การใช้งานทั่วไป : จัดเก็บ, เปิดดูและลบข้อความเก่า (History)

  ผู้ใช้งานสามารถบันทึกและจัดเก็บข้อความการสนทนาของผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการดูประวัติย้อนหลังรวมไปถึงข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ใช้งานอาจหลงลืมสามารถเข้ามาดูบันทึกย้อนหลังการสนทนาด้วยวิธีการง่ายๆ มาดูวิธีการตั้งค่ากันครับ


1. คลิกเลือกเมนู Tools >Options เลือกเมนู Messages

 


 


2. ให้ผู้ใช้งานมาที่ส่วน MessageHistory หลังจากนั้นให้คลิกเลือก Automatically keepa history of my conversations เพื่อเปิดใช้งานการบันทึกการสนทนาและในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกตำแหน่งเก็บไฟล์ที่จะบันทึกได้


3. หลังจากเปิดฟังก์ชันการบันทึกประวัติการสนทนาเรียบร้อยผู้ใช้งานสามารถเข้ามาดูประวัติการสนทนาได้ คลิกเลือก File > Viewmessage history…


 


 


 4. คลิกเลือกรายชื่อผู้ที่เคยร่วมสนทนาที่ต้องการจากนั้นคลิก OK


 


 


5. หลังจากที่เลือกรายชื่อที่ต้องการก็จะแสดงหน้าต่าง Message History ผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อความบทสนทนาย้อนหลังจัดเรียงข้อมูลตามวันที่และเวลา และสามารถลบประวัติการสนทนารวมไปถึงการค้นหาต่าง ๆได้