การใช้งานทั่วไป การใช้งานเมนู Contacts บน Windows Live Messenger

การใช้งานทั่วไป การใช้งานเมนู Contacts บน Windows Live Messenger

อีกส่วนที่สำคัญของผู้ใช้งาน WindowsLive Messenger นั้นก็คือในส่วนของรายชื่อของเพื่อนๆ (Contact)หรือรายชื่อผู้ที่ติดต่อ ถ้าขาดส่วนนี้ไป การใช้งานโปรแกรม WindowsLive Messenger ก็จะไม่สมบูรณ์ 100% มาดูวิธีการจัดการรายชื่อการเพิ่มชื่อ การลบและการ Block รายชื่อที่ไม่ต้องการ

การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่โดยใช้อีเมล์ (Add Contact)
1.คลิกเลือกเมนู Contacts > Add a contact… หรือคลิกที่ไอคอน  จากหน้าโปรแกรม


 


 2. เข้าสู่ขั้นตอนการเพิ่มอีเมล์ผู้ใช้งานส่วนที่ 1 ใส่อีเมล์ที่ต้องการติดต่อ ส่วนที่ 2 สามารถเลือกประเทศและใส่เบอร์โทรศัพท์ ส่วนที่ 3 หากตั้งหมวดหมู่ไว้สามารถเพิ่มรายชื่อจากอีเมล์ใหม่ได้จากในส่วนนี้เข้าหมวดหมู่หรือกลุ่มที่ต้องการ


 


 

 

 

 3. สามารถฝากข้อความไปยังรายชื่ออีเมล์ได้หลังจากนั้นคลิกเลือก Send invitation หลังจากขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานตต้องรอการตอบรับจากผู้ใช้อีเมล์ที่ได้เพิ่มลงในรายชื่อ 

 


การแก้ไขรายชื่อผู้ติด EditContacts


1.คลิกเลือกเมนู Contacts> Edit a Contacts 

 

 

 2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไขให้ดับเบิ้ลคลิกรายชื่อ


 

 

 


 


3. หน้าต่างแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและเพิ่มข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการทำงานและบันทึกสั้นๆ หลังจากแก้ไขเรียบร้อยคลิก Save 

 

 

 

การลบรายชื่อผู้ติด DeleteContacts

1. คลิกเลือกเมนู Contacts> Delete a Contactsหรือคลิกขวาที่รายชื่อที่ต้องการลบแล้วเลือก Delete contact (ตามรูป)


 

 


 


 

2. หน้าต่างแสดงก่อนลบรายชื่อโดยมี 2 เงื่อนไข หลังจากเลือกเรียบร้อยคลิกเลือก Deletecontact

- Also block this contact ลบรายชื่อและบล็อครายชื่อนั้น

- Also remove from my Windows LiveHotmail contacts เอารายชื่อออกจากรายการอีเมล์ contactsใน Windows Live Hotmail 

 

 

 การ Blockและ Unblock รายชื่อผู้ติดต่อ


1. คลิกขวาที่รายชื่อที่ต้องการBlock หลังจากนั้นเลือกเมนู Block contact


 


 


 


2. รายชื่อที่ถูก Block จะมีสัญลักษณ์ขีดสีแสดงหน้ารายชื่อผู้ติดต่อที่ถูก Block


 

  

 

 

  3. การยกเลิก Block หรือการ Unblock คลิกขวาที่รายชื่อที่ต้องการยกเลิกบล็อกเลือกเมนู Unblock contact

 

 


 


 

 

 การสร้างหมวดหมู่หรือแบ่งกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อCreate a Category…


การแบ่งกลุ่มหรือตั้งหมวดหมู่จะทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงรายชื่อที่มีอยู่ในโปรแกรมว่าอยู่ในกลุ่มไหนทำให้เพิ่มความสะดวกในการพูดคุย

1. คลิกเมนู Contacts> Create a category… 

 

 

 2. ขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่ตั้งชื่อหมวดหมู่และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อติดต่อโดยการคลิกรายชื่อที่ถูกเลือกจะแสดงช่องด้านล่าง หากเลือกครบคลิกเลือก Save


 


 3. รายชื่อที่ถูกเลือกก็จะแสดงที่หมวดหมู่ที่สร้างไว้ตามรูป