การใช้งานพิเศษ : คุยกันเป็นกลุ่ม มันส์กว่า

การใช้งานพิเศษ : คุยกันเป็นกลุ่ม มันส์กว่า

    Windows Live Messenger สามารถพูดคุยได้แบบกลุ่มในกรณีที่ต้องการพูดคุยมากกว่า 2 คนขึ้นไปสามารถเพิ่มผู้ใช้งานคนอื่นๆ เข้ามาร่วมพูดคุยได้ ด้วยขั้นตอนวิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. คลิกเลือกเมนู Actions >Send an instant message…
หรือการเชิญผู้ใช้งานคนอื่นๆ เข้ามาร่วมพูดคุยผ่านทางหน้าต่างสนทนา คลิกเลือก Invite


 


 

 

 

 2. จากนั้นเลือกผู้สนทนาที่กำลัง Online อยู่ขณะนั้น หากตั้งไว้เป็นกลุ่มก็สามารถเลือกรายชื่อได้ตามกลุ่มและไม่สามารถเลือกผู้ใช้งานที่Offline อยู่ได้ เลือกเสร็จคลิก OK


 

 
3. รายชื่อผู้ที่สนทนาที่ถูกเลือกก็จะถูกแสดงด้านซ้ายของโปรแกรมสามารถเริ่มพูดคุยกันได้ทันที โดยข้อความทั้งหมดจะแสดงไปยังผู้ใช้งานที่ถูกเชื้อเชิญเข้ามา